Om Recovery.se

Vi har sedan 2006 erbjudit dataräddning av hårddiskar och andra lagingsmedia till kunder över hela världen. Från början drevs förtaget av oss själva men vi har efter det utökat vår verksamhet med anställda och många samarbetspartner världen över.

Vår idé är att erbjuda de bästa tjänsterna som går att köpa inom datarekonstruktion, både när det gäller leveranstid och kvalitet. Ett led i detta är att vi bara tar betalt om kunden är nöjd med resultatet.

För att möta nya krav för datarekonstruktion utvecklar vi hela tiden nya metoder för dataräddning. Finns inte en lösning på ett problem så bygger vi en. Vi driver företaget framåt med mål om att alltid bli bättre.

Vi grundade Recovery.se

Tillsammans har vi genom åren startat och drivit ett flertal olika projekt alla med anknytning till data och IT. Allt från att konstruera pekskärmsdatorer för informationsinsamling till att felsöka stora industrivågar. Framöver planerar vi för lösningar för hållbar el-energi med solceller. Allt för att hitta nya spännande områden.

Eric Eriksson
Flerårig erfarenhet av mjukvaruutveckling för serverbaserade applikationer.
Per Peman
Har en bakgrund inom mjukvaruutveckling och hårdvara för PC-datorer.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2024 - Alla rättigheter reserverade