Var lugn, vi kan rädda din förlorade data!

Vi kan rädda din kraschade Mac eller PC-dator. Vi räddar också externa hårddiskar, minneskort eller mer avacerade system som VMware, Hyper-V och olika RAID-lösningar.

Boka din undersökning nu direkt! Har frågor är du välkommen att ringa oss kostnadsfritt020-12 10 08 så hjälper vi dig.

Villkor gällande från 2015-01-21

 1. Parter
  Ensys HB org. 969711-3059 nedan kallat Recovery.se.
  Köpare av tjänsten dataräddning nedan kallad kunden.

 2. Kundens åtaganden
  Kunden ska förse Recovery.se med efterfrågade kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade. Rapport för analys, offerter och annan information förmedlas till kund via angiven e-post om inte annat avtalats. Kund ansvarar för att besvara e-post inom 10 dagar. Har kund ej hört av sig inom 30 dagar förbehåller vi oss rätten att avsluta ordern. Kundens uppgifter kommer att lagras och behandlas i vårt ordersystem. Kunden ansvarar för att emballera alla försändelser väl enligt våra anvisning på hemsidan och ansvarar frakten till Recovery.se

 3. Sekretess och säkerhet
  Kundens information lagrad på media för dataräddning eller kopior lämnas inte ut till någon annan part.

 4. Kvalitetsgaranti
  Innan leverans presenteras resultatet av dataräddningen för godkännande av kund. Skulle resultatet inte vara fullständigt har kunden rätt att neka leveransen och betalar då endast för undersökningen. Kvalitetsgarantin gäller under förutsättning att kunden lämnat riktiga uppgifter om vilken data som eftersöks.

 5. Priser
  Kunden får alltid ett kostnadsförslag efter undersökningen, vill kunden avbryta betalas bara undersökningskostnaden. Priser finns även angivna i prislista hemsidan för de flesta typer av dataförlust. Kringkostnader för frakter, lagringsmedia, reservdelar osv betalas av kunden.

 6. Undersökningskostnad
  Analysavgift fn. 1200 kr/media (hårddisk, minneskort, usbminne osv.). Recovery.se meddelar alltid kund om någon kostnad för t.ex. reservdelar tillkommer sambad med undersökning. Analysavgift betalas hos något av våra ombud i samband med att media lämnas in eller faktureras av Recovery.se om kund själv skickar in order. Servicenivå Express går ej att boka eller betala hos ombud.

 7. Leverans av räddad data
  Data sparas, om inte annat avtalats, minst 10 dagar från att vi skickat data till kunden. Kunden ansvarar för att inom denna tid kontrollera att eftersökt data finns levererad. Om kund lämnar in egen hårddisk eller annat lagringsmedia för lagring av räddad data så ska media vara tömt och i gott skick. Recovery.se skickar om inte annat avtalats räddad data med Posten (DPD företagspaket, postpaket eller brev). Recovery.se tar inte ansvar för förseningar i postbefodran.

 8. Återvinning av hårddiskar och annan kringutrustning
  Ej avhämtad eller efterfrågad kringutrustning och lagringsmedia sparas av Recovery.se i minst 30 dagar efter att ordern avslutats, därefter återvinns den. Informationen på enheter raderas på ett säkert sätt eller destrueras innan de lämnar Recovery.se.

 9. Ansvarsbegränsning
  Recovery.se kan aldrig garantera att data kan räddas, och förbehåller sig rätten att inte åta sig uppdrag, detta utan några förpliktelser gentemot kunden. Recovery reserverar sig för alla ev. mänskliga misstag. Alla krav riktade mot Recovery.se begränsas till maximalt det belopp Recovery.se fakturerat kunden för utförda arbetet, dock högst 10.000 kr.

 10. Servicenivå och leveranstider
  Leveranstider kan lämnas för Express och Standard. För ekonomihantering finns ingen garanti för leveranstid.

 11. Betalningsvillkor
  Betalning faktura 10 dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att kräva förskottsbetalning / postförskott. Vid sen betalning påförs 24% dröjsmålsränta från förfallodagen. Påminnelseavgift 60 kr för privatpersoner. Förseningsersättning 450 kr för företag och myndigheter. Efter första påminnelsen överlämnas fallet till Transcom Inkasso. Till dess full betalning mottagits har Recovery.se rätt att hålla inne med räddad data och kunds inlämnade hårdvara. Beställaren ansvarar så som för egen skuld i det fall teckningsrätt saknas vid beställning eller betalning av annan anledning uteblir.

 12. Ändringar
  Recovery.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller tjänsternas utformning. Dessa villkor gäller tills vidare.

 13. Tvist
  Vid tvist skall denna i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av allmän domstol i Uppsala.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2024 - Alla rättigheter reserverade