Dataräddning från RAID-system

I takt med att lagringsmängden ökar ser vi fler raid-system. Både enklare varianter, ofta från småföretag eller privatpersoner och större system med många diskar i nästlade raid-nivåer. Vi kan erbjuda snabb hjälp när er server eller raid inte längre fungerar.

Raid finns i olika varianter

En för säkerhet (mirror eller raid5, raid6 osv) och en för prestanda och största möjliga lagringsutrymme (stripe eller span).

De vanligast är mirror, stripe och raid5. Oavsett vilken typ av system det gäller är det viktigt att man inte själv laborerar med systemet om det slutat fungera. Eget experimenterande med raid-systemet kan i värsta fall leda till att det blir omöjligt att återställa datan.

Servrar från HP, DELL, SUN och andra märken

Även om servrarna kommer från många olika tillverkare fungerar RAID-systemen på likartat sätt. det erbjud många olika varianter med en eller flera diskar för redundans. Vanligen så sitter det hårddvarubaserad raid i de färdiga servrarna. 

Enkel redundans - RAID5

Denna raid-typ kräver som minst tre diskar och ger kapaciteten av antalet diskar minus en disk för redundans. Den ger utmärkt prestanda gällande läsning och utrymme

Dubbel redundans - RAID6

Om man tänkt använda många diskar kan det vara klokt använda en raid-nivå som tillåter att två diskar går sönder utan att data går förlorad. Den har ungefär samma prestanda som RAID5. En anna fördel är att om disk går sönder är det inte lika bråttom att byta denna då datan fortfarande skyddas av mot ytterligare ett till diskbortfall.

Mirror - RAID1

Spegling av diskar är precis som det låter, samma inforamtion lagrad på två hårddiskar. Denna uppställning har många fördelar då den är enkel att hantera, riksen för handhavande-fel är relativt liten.

När är RAID rätt val?

Om man använder någon typ av raid skyddas man mot dataförslut vid en ev. hårddiskkrash. Egentligen skyddar raid inte mot dataförlust på något annat sätt. Främst då den inte skyddar mot mänskliga misstag då en backup ofta är enda lösningen. Raid höjer däremot tillgänligheten då arbetet kan fortsätta som vanligt trots en hårddisk går sönder.

Felaktigt återskapade raid-system

Problem med att diskar faller ut raid-set och sedan aktiveras igen vilket leder till inkonsistens i data är ofta mycket krävande uppgifter att lösa. För dessa uppgifter finns inte programvara för att lösa, utan problemet måste lösas mer eller mindre manuellt och med för uppgiften specialbygga applikationer.

Vi har rekonstruerat många raid-system och vi förmodligen är ett av de fåtal företag i världen som har resurserna att lösa de svåraste fallen.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade