Hårddiskar

Hårddiskar är mycket känsliga för stötar. De nya stora hårddiskarna är känsligare för skador eftersom data lagras mycket tätt på dem. Pressade priser gör att kvaliteten ofta blir lidande. Hur mycket data som vanligen går att återställa varierar. Vid återställning av raderade filer är resultatet mycket beroende av hur mycket disken använts efter tillfället då filen raderades. Ofta går det bra att återskapa alla filer från en hårddisk även om den är skadad. Använd inte skadade hårddiskar då det kan försvåra eller i värsta fall omöjliggöra dataräddning.

Hårddisktillverkare:
Maxtor, Seagate, Western och Hitachi

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade