Hårddisk krasch

Att förlora viktig filer och dokument vid en hårddiskkrasch kan vara en mardröm för många. De flesta vanliga anvädade känner sig väldigt utlämnade till tekniken. Det är lätt att glömma att göra backup trots att det är viktiga filer för man räknar inte med att.

Allt för ofta får vi höra om hur viktiga filer gått förlorade:

När datorn kraschade hängde firman i en skör tråd. Jag hade alla kundkontaker och avtal i den bärbara datorn.

Lyckligtvis så går förlorad data i regel att återställa även vid mycket allvarliga hårddiskkrascher.

Vad är en hårddiskkrasch?

Hårddiskar är mycket känsliga för stötar och fysiskt våld. Att tappa en hårddisk när den är igång får nästan alltid katastråfala skador som föld. Det som egentligen händer är att läshuvud som sitter längst ut på läsarmen för ett kort ögonblick träfar ytan på den roterande plattan. Eftersom plattan roterar med hög hastighet blir det då skador på ytan. Detta bruakr i dataräddnignstermer kallas för Head crash. När en skada på ytan väl har uppståt kan det bli följdskador på läshuvudet.

Logiska skador på hårddiskar

Även om dataförlust pga. logiska fel, exempelvis vid radering eller formatering ofta kallas för hårddiskar krasch trots att det är missledande.
Vi kan dock återställa filer från hårddiskar oavset om det rör sig om logiska eller fysiska skador.


Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade