Disketter, Jazz och Zip

Vi kan återställa data från nästan alla typer av disketter. Allt från gamla Amigadisketter till nyare format. Vi har tagit fram metoder för kunna rädda data från mycket allvarligt skadade disketter. För att rädda diskett som blivit brandskadade måste man till exempel först se till att frätande rester från röken inte förstör skivans mycket känsliga yta. Vi använder speciella läsare och kan ofta läsa ut information även om disketten inte alls går att läsa i en vanlig diskettstation.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade