Program för dataräddning

Vi blir ofta frågade om vi kan rekommendera något speciellt dataräddningsprogram. Det är svårt att ge någon rekommendation eftersom olika fel ofta behöver speciell kunskap att återställa data på ett säkert sätt. Vi har även sett många dåliga programmvaror som inte hindrar användaren från att begå allvarliga misstag som i värsta fall gör datan omöjlig att rädda.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade