CD och DVD-skivor

Att återställa data från skadade skivmedia är inte trivialt. Även om det i regel inte förekommer logiska problem på grund av t.ex. fragmentering och liknande finns det många svårigheter att återställa data från cd och dvd-skivor. Skador kan uppstå pga. av fel bränning av skivan eller senare pga. repor eller att små oxidbubblor uppstår i själva lagringsskiktet.

Dataräddning från trasiga DVD och CD

Allt för många gånger får vi höra från kunder att de redan haft skivan inlämnad i t.ex. foto-butiker eller hos andra dataräddningsföretag, men att de konstaterat att datan inte varit möjlig att återställa. Vi vet att många av våra konkurrenter inte har tillräcklig kunskap och den hårddvara som krävs för att kunna rekonstruera data från allvarligt skadade CD eller DVD.

Vi har konstruerat specialläsare och har egenutvecklade metoder för att säkerställa bästa möjliga resultat vid återställning från alla olika typer av skivmedia.

Mini-DVD från videokameror

Det är vanligt med problem efter felaktigt avslutade skrivningar när kamerans batteri tagit slut mitt under en inspelning. I regel kan vi återställa samtliga data utan fel i dessa fall.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2022 - Alla rättigheter reserverade